Guru PNS Pemda SMP

 GURU AGAMA KATOLIK PNS PEMDA
No. Kabupaten Nama/NIP Tempat Lahir/Tgl. Lahir/Jenis Kelamin Jabatan/ Tugas Yang Dilakukan Unit Kerja/  Tempat Tugas NO. NUPTK Masa Kerja Pendidikan/ Jur/Awal / Tahun Lulus Keputusan Pengangkatan Pertama Keputusan Pengangkatan Terakhir
Thn Bln Gol Nomor Tgl/TMT Pejabat Yang Mengangkat Gol Nomor Tgl/TMT Pejabat Yang Mengangkat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17
1 Mamuju Utara    
2 Mamuju Tengah Elisabet Lapu’, S.Ag                                  NIP. 198412142011012013 Bori’              14/12/1984 P Guru  SMP Neg. Tobadak IV 1546 7626 6422 0003 08 09 Kateketik Pastoral/ 2009 IIIa SK. Bupati GR.813.3-379.b 01/01/2011 H. Suhardi Duka IIIc SK Bupati GR.823,3/417/57/2019/ BKPP 01/10/2014 Drs. Ismail Zainuddin, M. Pd
3. Mamuju    
4. Polewali Lusiana Desi, S. Ag                     NIP.198412082011012016 Lampio     01/12/1984 P Guru  SMP Neg. 1 Polewali 2540 7626 6322 0003 07 03 Kateketik Pastoral/ 2010 IIIa SK.Bupati Nomor: 813 /071/2011 01/01/2011 Ali Baal Masdar IIIc SK. Bupati No: 188/ 2018 01/04/2018 Amujib
5 Mamasa Ferdinan Flue, S. Ag         NIP. 198706252019031012 Sikka/ 25/07/1087 L Guru  SMP Neg 1 Balla   0 0 Katateketi Pastoral /2013 IIIa SK. Bupati 813.3/4626/BKPP 01/03/2019 H. Ramlan Badawi IIIa SK. Bupati 813.3/4626/BKPP 01/03/2019 H. Ramlan Badawi
    Junita S. Ag                                NIP. 198806012019032007 Ujung Pandang, 01/06/1988 P Guru  SMP Neg.1 Messawa   0 0 Katateketi Pastoral /2011 IIIa SK. Bupati 813.3/4470/BKPP 01/03/2019 H. Ramlan Badawi IIIa SK. Bupati 813.3/4470/BKPP 01/03/2019 H. Ramlan Badawi