DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK. Visi: Terwujudnya Masyarakat Katolik yang seratus persen Katolik dan seratus persen pancasilais dalam Negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Misi: Mengajak Masyarakat Katolik untuk berperan serta secara aktif dan dinamis dalam mencapai tujuan pembangunan bangsanya.

Data Umat

NO KABUPATEN JUMLAH PENDUDUK JUMLAH PEMELUK AGAMA KATOLIK
1 MAMUJU                                                      297.096                                                  1.794
2 MAMUJU TENGAH                                                      142.913                                                  2.486
3 MAMUJU UTARA                                                      134.303                                                  3.453
4 MAJENE                                                      150.939                                                      165
5 POLMAN                                                      517.677                                                  2.144
6 MAMASA                                                      139.962                                                  7.473
JUMLAH                                                   1.382.890                                                17.515